CEDIS - MED Centrum diagnostyki słuchu

Refundacja aparatu słuchowego dla emeryta – Barlinek

Kryterium kwalifikującym do uzyskania refundacji aparatu słuchowego dla emeryta w Barlinku jest stopień utraty słuchu pacjenta. Aby zakwalifikować się do refundacji aparatu słuchowego, osoba musi mieć ubytek słuchu powyżej 40 dBHL. W przypadku dzieci, refundacja przysługuje już w ubytkach powyżej 30 dBHL.

Warto również pamiętać, że refundacja NFZ do zakupu aparatu słuchowego dla osoby powyżej 26 r.ż. jest możliwa na dwa aparaty słuchowe raz na pięć lat. Wyjątkiem są osoby ze znacznym ubytkiem słuchu, które mogą ubiegać się o refundację wg potrzeb. Refundacja NFZ do zakupu aparatu słuchowego dla osoby poniżej 26 r.ż. jest możliwa na dwa aparaty słuchowe raz na trzy lata. Dodatkowo dzieci (osoby poniżej 26 r.ż.) mają możliwość refundacji NFZ na zakup urządzenia wspomagającego słyszenie.

Kryteria uprawniające do refundacji aparatu słuchowego

W pierwszej kolejności należy udać się do lekarza laryngologa na wizytę prywatną lub ze skierowaniem od lekarza rodzinnego. Lekarz laryngolog wyda czterocyfrowy kod uprawniający do zakupu aparatów słuchowych z refundacją NFZ. Z tym kodem pacjent może udać się do wybranego punktu protetycznego, który ma podpisaną umowę z NFZ na realizację zleceń na aparaty słuchowe. Tam dyplomowany protetyk słuchu przedstawi dostępne w Gorzowie aparatach słuchowych oraz ich funkcje i różnice w cenach. Następnie, protetyk dobierze odpowiedni aparat słuchowy, uwzględniając zalecenia lekarza oraz indywidualne potrzeby pacjenta. W gabinecie protetycznym pacjent również otrzyma informacje o możliwościach refundacji PRFON.

Telefony do rejestracji: 95 735 21 41 95 30 30 206

Gabinety przystosowane są dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich.

© 2010 - 2024 Cedis-med. Realizacja strony: Inaton.

Zapisz się na wizytę

REJESTRACJA
To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania lub etykietą