CEDIS - MED Centrum diagnostyki słuchu

Dofinansowanie do aparatu słuchowego

Zakup aparatów słuchowych i urządzeń wspomagających słyszenie z dofinansowaniem


Pacjent ma możliwości dotyczące otrzymania dodatkowych środków na zakup aparatów słuchowych i urządzeń wspomagających słyszenie pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Przyznaniem tego dofinansowania zajmują się Miejskie i Powiatowe Ośrodki Pomocy Rodzinie (w zależności od miejsca zameldowania). Podstawą skorzystania z tej formy dofinansowania jest posiadanie orzeczenia o trwałej lub czasowej niepełnosprawności oraz spełnienie kryterium dochodowego.

1. Aparaty słuchowe i systemy FM refundowane są z programu „Zaopatrzenie osób niepełnosprawnych w sprzęt ortopedyczny i środki pomocnicze”.

2. Pozostałe urządzenia wspomagające słyszenie, w skład których wchodzą między innymi: aparaty telefoniczne dla niedosłyszących, budziki świetlne, komputery, systemy alarmowe, refundowane są z programu „Likwidacja barier w komunikowaniu się”.

wnioski nfz Warunek otrzymania dofinansowania Kwota dofinansowania do aparatu słuchowego zausznego i wewnątrzusznego Kwota dofinansowania do aparatu słuchowego kostnego Kwota dofinansowania do wkładki usznej
Dzieci, osoby uczące się do 26 roku życia Ubytek słuchu powyżej 30 dB 2 x 3000 zł 2 x 3000 zł 2 x 60 zł
Osoby dorosłe ubezpieczone ( pracujące i niepracujące, emeryci renciści) Ubytek słuchu powyżej 40 dB 2 x 1050 zł 2 x 2100 zł 2 x 50 zł
Osoby represjonowane, inwalidzi wojenni posiadający legitymację wydana przez ZUS Ubytek słuchu powyżej 40 dB 2 x 1500 zł 2 x 3000 zł 2 x 50 zł
Telefony do rejestracji: 95 735 21 41 95 30 30 206

Gabinety przystosowane są dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich.

© 2010 - 2023 Cedis-med. Realizacja strony: Inaton.

Zapisz się na wizytę

REJESTRACJA