CEDIS - MED Centrum diagnostyki słuchu

Dofinansowanie do aparatu słuchowego

Osoby w podeszłym wieku, które mają problemy ze słuchem, mogą mieć znaczne trudności w komunikacji, prowadzącej do izolacji społecznej i obniżonej jakości życia. Aparaty słuchowe oraz urządzenia wspomagające słyszenie są kluczowym narzędziem, które może pomóc w przywróceniu utraconej funkcji słuchowej. Jednak koszt tych urządzeń bywa często bardzo wysoki, co sprawia, że nie wszyscy mogą sobie na nie pozwolić. Właśnie dlatego istnieją programy refundacji aparatu słuchowego dla emeryta w Gorzowie, które mają na celu ułatwienie zakupu urządzeń wspomagających słyszenie dla osób tego potrzebujących.

Zakup aparatów słuchowych i urządzeń wspomagających słyszenie z dofinansowaniem


Pacjent ma możliwości dotyczące otrzymania dodatkowych środków na zakup aparatów słuchowych i urządzeń wspomagających słyszenie pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Przyznaniem tego dofinansowania zajmują się Miejskie i Powiatowe Ośrodki Pomocy Rodzinie (w zależności od miejsca zameldowania). Podstawą skorzystania z tej formy dofinansowania jest posiadanie orzeczenia o trwałej lub czasowej niepełnosprawności oraz spełnienie kryterium dochodowego.

1. Aparaty słuchowe i systemy FM refundowane są z programu „Zaopatrzenie osób niepełnosprawnych w sprzęt ortopedyczny i środki pomocnicze”.

2. Pozostałe urządzenia wspomagające słyszenie, w skład których wchodzą między innymi: aparaty telefoniczne dla niedosłyszących, budziki świetlne, komputery, systemy alarmowe, refundowane są z programu „Likwidacja barier w komunikowaniu się”.

wnioski nfz Warunek otrzymania dofinansowania Kwota dofinansowania do aparatu słuchowego zausznego i wewnątrzusznego Kwota dofinansowania do aparatu słuchowego kostnego Kwota dofinansowania do wkładki usznej
Dzieci, osoby uczące się do 26 roku życia Ubytek słuchu powyżej 30 dB 2 x 3000 zł 2 x 3000 zł 2 x 60 zł
Osoby dorosłe ubezpieczone ( pracujące i niepracujące, emeryci renciści) Ubytek słuchu powyżej 40 dB 2 x 1050 zł 2 x 2100 zł 2 x 50 zł
Osoby represjonowane, inwalidzi wojenni posiadający legitymację wydana przez ZUS Ubytek słuchu powyżej 40 dB 2 x 1500 zł 2 x 3000 zł 2 x 50 zł

Dofinansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ)

Narodowy Fundusz Zdrowia oferuje dofinansowanie na zakup aparatów słuchowych dla osób z rozpoznaną niedosłuchem. Aby skorzystać z tego rodzaju wsparcia, należy najpierw udać się do lekarza laryngologa w Gorzowie, który zleci badanie słuchu i wystawi refundację na aparat słuchowy. Następnie pacjent zgłasza się do wybranego punktu protetycznego, gdzie zostaje przeprowadzony dobór i dopasowanie aparatu słuchowego. Warto zaznaczyć, że NFZ pokrywa koszty aparatu słuchowego do konkretnej kwoty. Refundację można uzyskać na 2 aparaty na okres 5 lat w przypadku osób powyżej 26 r.ż. lub na 2 aparaty na okres 3 lat w przypadku osób poniżej 26 r.ż. Osobom z niepełnosprawnością w stopniu znacznym refundacja przysługuje wg potrzeby wymiany aparatu.   Dofinansowanie mogą otrzymać osoby, które są zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego.

Telefony do rejestracji: 95 735 21 41 95 30 30 206

Gabinety przystosowane są dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich.

© 2010 - 2024 Cedis-med. Realizacja strony: Inaton.

Zapisz się na wizytę

REJESTRACJA
To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania lub etykietą