CEDIS - MED Centrum diagnostyki słuchu

Badanie słuchu u dzieci

Zadbaj o słuch swojego dziecka


Sprawność narządu słuchu jest szczególnie ważna u dziecka, gdyż warunkuje prawidłowy rozwój głosu i mowy oraz opanowanie form językowych. Wpływa również na jego ogólny rozwój. U dzieci z niedosłuchem występują zaburzenia w artykulacji głosek, problem ze śledzeniem toku lekcji. Dziecko myli głoski o podobnym brzmieniu i popełnia błędy w wypowiedzi pisemnej, niechętnie wypowiada się. Jego pamięć słuchowa jest osłabiona, przez co wiedza ogólna jest mniejsza. Można wiele zrobić, by dziecko dobrze słyszało i rozwijało się, a pierwszy krok to przebadać słuch. Badania są nieinwazyjne i bezbolesne.

Audiometria zabawowa

Audiometria zabawowa

Badanie ( od 4 r.ż ) polega na sprawdzeniu, na jakim poziomie dziecko słyszy. Jest to audiometria tonalna przeprowadzona w formie zabawy. Badanie to należy wykonać w przypadku, gdy dziecko nie reaguje na prośby, podgłaśnia telewizję, często dopytuje, bo nie zrozumiało co było powiedziane.

Tympanometria

Tympanometria

Badanie polega na ocenie funkcjonowania trąbki słuchowej. Problem może wystąpić przy powiększonym migdałku, zapaleniu ucha, po infekcjach, przy alergii.

Otoemisja akustyczna TEOAE

Otoemisja akustyczna TEOAE

Zarejestrowana otoemisja akustyczna świadczy o prawidłowym funkcjonowaniu komórek słuchowych w uchu wewnętrznym. Badanie to jest zlecane u dzieci, które nie mają prawidłowego wyniku otoemisji po urodzeniu, które przyjmowały leki ototoksyczne, które mają szumy uszne, które słuchają bardzo głośnej muzyki przez słuchawki, jak również w celu diagnostycznym.

Badanie ABR

Badanie ABR

Badanie nocne: Badanie ma na celu określenie progu słyszenia u dzieci, które nie współpracują z badającym, czyli dzieci w wieku do 3 lat, dzieci z zespołami chorobowymi. Badanie to umożliwia również określenie lokalizacji niedosłuchu. W naszym gabinecie badanie to jest wykonywane podczas naturalnego snu dziecka. Zatem godziny ustalamy indywidualnie. Mamy możliwość wykonać to badanie również w domu u pacjenta.

Telefony do rejestracji: 95 735 21 41 95 30 30 206

Gabinety przystosowane są dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich.

© 2010 - 2023 Cedis-med. Realizacja strony: Inaton.

Zapisz się na wizytę

REJESTRACJA