CEDIS - MED Centrum diagnostyki słuchu

Kiedy dziecko słyszy, a nie rozumie.


Kiedy dziecko słyszy, a nie rozumie.

Terapia Neuroflow® to interaktywny trening wyższych funkcji słuchowych dla dzieci z Zaburzeniami Przetwarzania Słuchowego CAPD, a diagnozę można wykonać w naszym gabinecie w oparciu o baterię testów dla dzieci już od 4 roku.

JEŚLI DZIECKO:
ma trudności z rozumieniem mowy, gdy w otoczeniu jest gwar lub hałas
ma trudności z rozumieniem dłuższych lub złożonych poleceń ustnych
dźwięki z otoczenia łatwo odwracają jego uwagę
ma trudności w uczeniu się (problemy z nauką czytania, pisania, języków obcych)
nie potrafi dłużej utrzymać uwagi na zdaniu
często „wyłącza się”, myślami jest gdzie indziej, sprawia wrażenie
nieobecnego
chorowało na przewlekłe wysiękowe lub częste zapalenie ucha i ma
trudności w uczeniu się

Wówczas należy sprawdzić, czy przyczyną trudności dziecka nie są
Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego CAPD.
U wielu dzieci zaburzenia przetwarzania słuchowego współwystępują z
trudnościami w uczeniu się, dysleksją, ADHD, SLI, opóźnieniem rozwoju mowy,
a także z autyzmem.

Terapia odbywa się w domu dziecka pod kontrolą rodzica lub w gabinecie.
Program jest dostosowany do każdego z podtypów klinicznych CAPD i do wieku dziecka, od przedszkolnego do młodzieży.

Przed diagnozą sprawdzamy stan kanału słuchowego, próg słyszenia oraz próg dyskomfortu. W zależności od wieku posiłkujemy się audiometrią zabawową, audiometrią tonalną, audiometrią impedancyjną, otoemisją akustyczną, ABR, ASSR.

Telefony do rejestracji: 95 735 21 41 95 30 30 206

Gabinety przystosowane są dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich.

© 2010 - 2024 Cedis-med. Realizacja strony: Inaton.

Zapisz się na wizytę

REJESTRACJA
To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania lub etykietą