CEDIS - MED Centrum diagnostyki słuchu

Badanie ABR dla Dorosłych


Wykonywane standardowo w celu określenia progu słyszenia oraz jako badanie przesiewowe w kierunku wykrycia zaburzeń słuchu pozaślimakowych typu guz nerwu VIII, guz kąta mostowo-móżdżkowego, stwardnienie rozsiane. Na badania ABR powinny być kierowane osoby z nagłym lub postępującym niedosłuchem, z szumami usznymi, jak również osoby, u których stwierdza się niezgodność pomiędzy badaniami audiometrii tonalnej i audiometrii słownej.

Telefony do rejestracji: 95 735 21 41 95 30 30 206

Gabinety przystosowane są dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich.

© 2010 - 2024 Cedis-med. Realizacja strony: Inaton.

Zapisz się na wizytę

REJESTRACJA
To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania lub etykietą